Now showing items 1-2 of 2

  • Ceny inženýrských sítí v závislosti na parametrech prováděných prací 

    Sofka, Filip
    Bakalářská práce se zabývá cenou inženýrských sítí v závislosti na parametrech prováděných prací. Teoretická část se věnuje problematice kalkulace cen, rozpočtu, inženýrských sítí a vodovodů. V praktické části je uvedena ...
  • Efektivita procesu oceňování stavební výroby 

    Sofka, Filip
    Diplomová práce se zabývá efektivitou oceňování stavební výroby. Teoretická část se věnuje oceňování stavební výroby, analýzou náročnosti oceňování, principem sestavení rozpočtů a představení BIM procesu ve stavebnictví. ...