Now showing items 1-3 of 3

 • Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v Brně 

  Sojáková, Táňa
  Diplomová práce se zabývá historickým vývojem výstavby bytových domů v městské části Brno – Žabovřesky a jeho vlivem na současné tržní ceny. V teoretické části je zachycen vývoj územního rozvoje čtvrti Brno – Žabovřesky a ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Sojáková, Táňa
  Diplomová práce na téma Městská knihovna v Přerově řeší problematiku nové knihovny pro Přerov. Práce navazuje na předdiplomní projekt strategie pro knihovnu, která hledala vhodnou lokalitu pro zamýšlenou stavbu. Diplomová ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Sojáková, Táňa
  Nábřežní poloha s výhledem na historické hradby města a již spíše periferní poloha v Přerově se jeví jako ideální k bydlení. Respekt k okolní zástavbě. Významná sousední budova funkcionalistické sokolovny. V reakci na ...