Now showing items 1-2 of 2

  • Události č. 1/2013 

    Bejček, Vlastimil; Bílek, Petr; Hanák, Tomáš; Kalábová, Tereza; Korytárová, Jana; Kotulanová, Kateřina; Lepková, Hana; Novotná, Jana; Skákalová, Alžběta; Sojka, Tomáš; Svoboda, Michael; Vaňková, Marta; Vanýsková, Jitka; Zemánková, Helena (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2013-01-17)
  • Výsuvná část VN rozváděče SR12 se stykačem VSC7 

    Sojka, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá vývojovom retrofitu – výsuvnej časti pre rozvádzač vysokého napätia. Obsahuje krátku rešerš o rozvádzačoch vysokého napätia, popis metódy retrofitovania a kompletný návrh výsuvnej časti so ...