Now showing items 1-2 of 2

  • Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny 

    Sokl, Antonín
    Cílem této bakalářské práce, která se zabývá druhy stentů a jejich využitím v medicínské oblasti, je poskytnutí detailní rešerše nejčastěji používaných biomateriálů, kterými jsou zejména kovy, keramika, polymery a kompozity, ...
  • Návrh modernizace přístroje Mesing pro kalibraci koncových měrek nad 100 mm 

    Sokl, Antonín
    Cílem této diplomové práce, která pojednává o návrhu modernizace přístroje na kalibraci dlouhých koncových měrek, je poskytnutí detailní analýzy současného technického stavu tohoto přístroje a rešerše požadavků na kalibraci ...