Now showing items 1-20 of 29

 • Aplikace pro správu projektů dle metody GTD pro Windows Mobile 

  Weigl, Libor
  Práce se zabývá metodou GTD a vývojem aplikace usnadňující její agendu. Snaží se analyzovat tuto metodu organizace času pro řízení projektů. Dále popisuje platformu Windows Mobile, pod kterou aplikace poběží. Též se zmíní ...
 • Firemní ERP systém 

  Komárek, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice tvorby ERP systému na platformě .NET Framework s využitím Microsoft technologií. Jednotlivé kapitoly seznámí čtenáře s analýzou, návrhem a implementací vlastního ERP systému. ...
 • Generátor 3D objektů s využitím L-systémů 

  Kvita, Jakub
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit interaktivní systém pro generování 3D modelů. Generátor je založen na L-systémech jako druhu formálních gramatik a želví grafice pro 3D modelování. Aplikace byla vytvořena v Javě ...
 • Generický online nákupní portál 

  Pataky, Štefan
  Tento dokument popisuje vývoj internetové aplikace, která bude sloužit pro generováni nákupních portálů. Zaobírá se aktuálním stavem podobných aplikací na Českém trhu a jejich možnostmi. Přibližuje technologii .NET Framework, ...
 • Hledání zranitelností typu SQL injection v Kentico CMS 

  Pintér, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro vyhledávání zranitelností typu SQL injection v systému Kentico CMS. Program je založen na statické analýze zdrojového kódu. Vyhledává místa, kde probíhá ...
 • Hra s roboty 

  Sasýn, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením počítačové hry, ve které v aréně bojují roboti. Chování robotů definují uživatelé pomocí speciálního programovacího jazyka. Definice robotů a její zpracování je implementováno ...
 • Kombinovaná syntaktická analýza založená na gramatických systémech 

  Caha, Petr
  Tato práce se zabývá kombinovanou syntaktickou analýzou založenou na gramatických systémech. Zavádí klasické modifikované metody gramatických systémů. Nejprve budou teoreticky popsané a v další části implementované v ...
 • Lineární gramatické systémy a jejich aplikace v sytaktické analýze 

  Lichota, Lukáš
  Táto práce se zabývá modifikací klasických gramatických systémů na bázi bezkontextových gramatík a zavádí nové, modifikované lineární gramatické systémy na bázi gramatík lineárních. Nejprve budou teoreticky popsané a v ...
 • Modifikované zásobníkové automaty 

  Hromádka, David
  Tato práce zavádí omezené Hromádkovy automaty jako rozšíření zásobníkových automatů. Toto rozšíření spočívá v~tom, že automat může za běhu vytvářet nové zásobníky, vkládat do nich symboly vstupní abecedy, spojovat je a ...
 • Modulární CMS systém 

  Gešvindr, David
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou univerzálního CMS systému. V první části jsou teoreticky popsány vlastnosti CMS systémů a technologie používané pro jejich tvorbu. Součástí práce je také porovnání vybraných dostupných ...
 • Modulární generátor webových stránek 

  Vlasák, Jan
  Tato práce popisuje současné způsoby vytváření webových stránek a nástroje potřebné k jejich vytvoření. Práce také implementuje nový nástroj - editor webových stránek s vizuálním návrhářem, který je na rozdíl od ostatních ...
 • New Versions of Classical Automata and Grammars 

  Soukup, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním nových verzí automatů a gramatik a je proto rozdělena do dvou částí. První část definuje a studuje čisté více zásobníkové automaty a navíc zavádí úplná uspořádání nad jejich zásobníky ...
 • Online kniha jízd 

  Molák, Josef
  Bakalářská práce řeší návrh, implementaci a provoz systému pro online evidenci jízd a správu dalších oblastí souvisejících s dopravou ve firmách. Měl by jim pomoci maximalizovat jejich zisky při odpočtech daní a vyúčtování ...
 • Paralelní hluboké zásobníkové automaty 

  Solár, Peter
  Tato práce představuje paralelní hluboké zásobníkové automaty jako paralelní verzi hlubokých zásobníkových automatů. Jsou založeny na pravidlech, podle kterých může automat provést expanzi současně až  n nejvýše položených ...
 • Pokročilý prohlížeč obrázků pro Windows Mobile 

  Lexmaul, Tomáš
  V této práci je popsán vývoj pokročilého prohlížeče obrázků pro systém Windows Mobile. Program nabízí kon figurovatelnost uživatelského rozhraní a ovládání pomocí gest. Doplňuje již existující prohlížeče a přináší moderní ...
 • Rámec pro internacionalizaci systémů ve skriptovacích jazycích 

  Tilp, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internacionalizace systémů se zaměřením na systémy ve skriptovacích jazycích. Výsledná aplikace implementuje vlastní překladový systém a usnadňuje programátorovi a překladateli ...
 • Rozšířená verze programovacího jazyka Brainfuck a její interpret 

  Fiala, Marcel
  Autor v této práci analyzuje nedostatky v návrhu programovacího jazyka Brainfuck v kontextu jeho použitelnosti a udržovatelnosti, pro které dále navrhuje řešení v podobě rozšíření původního jazyka. Toto rozšíření následně ...
 • Řízená syntaktická analýza 

  Wolf, Dominik
  Tato práce se zabývá rozšířenými modely bezkontextových gramatik a zkoumá možnosti jejich úpravy a využití pro deterministickou syntaktickou analýzu pomocí metod hluboké syntaktické analýzy struktur, které nejsou bezkontextové. ...
 • Syntaktická analýza s použitím hlubokých zásobníkových automatů 

  Senko, Jozef
  Tato práce se zaobírá syntaktickou analýzou s použitím hlubokých zásobníkových automatů. Po teoretické stránce jsou definováný hluboké zásobníkové automaty, veškeré potřebné teoretické pojmy a následně je rozebrána ...
 • Syntaktická analýza založená na gramatikách s nahodilým kontextem 

  Mikita, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje gramatiku s nahodilým kontextem a implementaci aplikace, která bude konvertovat gramatiku (respektující LL podmínku) na ekvivalentní bezkontextovou gramatiku (také splňující podmínku LL). ...