Now showing items 1-12 of 12

 • Chemická pasivace povrchu křemíkových desek pro solární články 

  Solčanský, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním rôznych druhov roztokov pre chemickú pasiváciu kremíkového povrchu na testovacie účely kremíkových rezov s ich následným porovnaním. Hlavnou úlohou práce je nájsť optimálny roztok, ...
 • Degradace solárních článků světlem 

  Indra, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice degradace solárních článků světlem. V teoretické části po obecném úvodu popisuje mechanismy degradace článků při osvětlení a jejich projevy při provozu článků. V praktické části přináší ...
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených elektrickému poli 

  Čada, Miroslav
  Předkládaná práce obsahuje přehled materiálů pro konstrukci a pouzdření solárních článků a jejich dielektrické vlastnosti. Dále metody testování a měření jejich vlastností. Hlavní námět práce jsou degradační testy těchto ...
 • Dlouhodobé sledování parametrů fotovoltaických panelů 

  Kladiva, Roman
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu degradačních mechanismů na změnu parametrů fotovoltaických panelů. Cílem práce bylo dlouhodobé sledování vybraných solárních modulů, srovnání jejich parametrů s měřeními z ...
 • Fotovoltaický článek pro koncentrátorový systém 

  Straškraba, Vojtěch
  Předkládaná diplomová práce se zabývá koncentrátorovými fotovoltaickými systémy. Hlavním tématem jsou fotovoltaické články a jejich vlastnosti. Práce se podrobně zabývá fyzikálními procesy u fotovoltaických článků, typy ...
 • Koncentrátorové fotovoltaické systémy 

  Straškraba, Vojtěch
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá koncentrátorovými fotovoltaickými systémy. Je popsána historie jejich vzniku, vývoje a aplikace, princip činnosti a popis technologie konstrukcí, optiky, speciálních fotovoltaických ...
 • Marketingový průzkum 

  Solčanský, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá marketingovým prieskumom odvetvia solárnej energetiky, kde hlavným ciežom je oslovenie potenciálnych zákazníkov a zistenie ich potrieb, názorov a existujúcich prekážok investovania do odvetvia. ...
 • Mikroskopická analýza defektů solárních článků 

  Brukner, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí defektů solárních článků pomocí elektroluminiscence, elektronového mikroskopu a následného 3D modelování defektních oblastí a struktury solárního článku. V textu jsou popsány základní ...
 • Přístupy k měření efektivnosti marketingových činností 

  Milichovský, František; Solčanský, Marek; Sychrová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of the article The purpose of this paper is to find metric from reviewed studies which organization use to measuring own marketing activities with following separating into financial metrics and non-financial ...
 • Simulátory solárního záření pro testování solárních článků 

  Palla, Martin
  První část práce se zabývá úvodem do problematiky a představením základních pojmů plynoucích ze zadání. Tyto pojmy jsou představeny a detailně popsány. Na tuto část navazuje kapitola s možnostmi využití sluneční energie. ...
 • Ultrazvukový měřicí systém 

  Ondraczka, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací prototypu měřícího modulu pro měření proudění vzduchu v okolí fotovoltaického panelu pomocí ultrazvuku. Tento systém umožní kvantifikovat pasivní chlazení panelu proudícím vzduchem. ...
 • Výrobní systém Toyoty a jeho využití v podniku 

  Antal, Dominik
  Bakalárska práca sa zameriava na pochopenie filozofie výrobného systému Toyoty a jeho uplatnenie v podniku so zákazkovou výrobou. Obsahuje návrhy, ktoré môžu byť použité v podniku, nezávisiac od jeho veľkosti alebo výrobného ...