Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

    Solarová, Anna
    Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace pomocí vybraných metod a ukazatelů a jejich následným vyhodnocením a porovnáním s doporučenými hodnotami, nebo s oborovými průměry. ...
  • Komunikační mix vybraného podniku 

    Solarová, Anna
    Diplomová práce se zabývá analýzou komunikačního mixu vybrané společnosti. Skládá se z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část specifikuje základní principy marketingu, a to zejména komunikační mix. V ...