Now showing items 1-2 of 2

  • Okružní křižovatka na Vojáčkově náměstí v Prostějově 

    Škorík, Jan
    Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektu na úrovni dokumentace pro umístění stavby okružní křižovatky na Vojáčkově náměstí v Prostějově. Současný stav tvoří světelně řízená křižovatka silnic II/150 a III/44934. ...
  • Pojištění budovaného díla 

    Soldán, Petr
    Diplomová práce se zabývá riziky, pojištěním a s tím spojenou pojistnou smlouvou. Rizika a pojistná smlouva je popsána v souvislosti s výstavbovým projektem. Část diplomové práce analyzuje vybrané pojišťovny působící na ...