Now showing items 1-7 of 7

 • Korozní změny ultra tenkých kapilár 

  Solný, Tomáš
  Předmětem této práce je zpracovat technologickou a materiálovou rešerši v oblasti výroby mikromanipulačních nástrojů používaných v humánní a veterinární medicíně. Práce podává shrnutí možných fyzikálních a chemických ...
 • Možnosti uplatnění tuhých zbytků ze spaloven komunálního odpadu 

  Melicher, Daniel
  V bakalárskej práci je riešená problematika využitia tuhých zbytkov zo spaľovní odpadov, predovšetkým v stavebníctve. Cieľom práce je testovanie rôznych úprav surových tuhých zbytkov zo spaľovní odpadov. Tieto sekundárne ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi polyolů 

  Solný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému a návrhem nového teplonosného média na bázi 1,3 polyolů. Důraz je ...
 • Oxidační pasivace práškového kovu 

  Kuna, Petr
  Práce se zabývá studiem vlivu oxidické vrstvy na povrchu částic práškového kovu na vybrané vlastnosti pyrotechnického systému palivo – oxidovadlo. Výzkum zahrnuje nalezení optimální tloušťky oxidické vrstvy pomocí metody ...
 • Preparation of magnetic nanoparticles by one step synthesis with morphology of particles changed based on time of reaction and temperature treatment 

  Solný, Tomáš; Ptáček, Petr; Opravil, Tomáš; Dlabajová, Lucie; Březina, Matěj; Másilko, Jiří; Švec, Jiří; Ambat, Rajan (Taylor & Francis, 2021-01-01)
  In present study, nanosized iron oxides particles are synthetised by easy one step precipitation from Mohric salt (NH4)(2)Fe(SO4)(2)center dot 6H(2)O reacting with sodium hydroxide solution in temperature up to 60 degrees ...
 • Příprava a aplikace fotokatalyticky aktivního oxidu titaničitého 

  Solný, Tomáš
  V práci je zkoumán vliv podmínek na průběh hydrolýzy alkoxidů titanu a vlastností připravovaných nanočástic oxidu titaničitého s důrazem na teplotu a množství vody přítomné v systému. Připravované hydrolyzáty alkoxidů ...
 • Tobermorite synthesis under hydrothermal conditions 

  Dlabajová, Lucie; Másilko, Jiří; Solný, Tomáš; Štěpánková, Eva (Elsevier, 2016-08-03)
  The influence of different hydrothermal conditions and starting materials on a preparation of tobermorite was examined. Tobermorite is a mineral, which, thanks to its composition and properties, is an important phase in ...