Now showing items 1-8 of 8

 • Automatický skleník pro pěstování rostlin 

  Paprsek, Adam
  Cílem bakalářské práce je prostudovat problematiku automatického řízení skleníku pro pěstování rostlin a navrhnout koncept elektroniky. Práce je zaměřena na možnosti náhrady přímého slunečního světla pomocí umělého zdroje ...
 • Optimalizace výroby dutin v keramice s nízkou teplotou výpalu 

  Dóczy, Robert
  Diplomová práce se zabývá realizací uzavřených dutin v keramice s nízkou teplotou výpalu (LTCC). V posledních letech je LTCC keramice věnována stále větší pozornost v oblastech senzorů, MEMS a mikro-fluidních aplikacích. ...
 • Parametry spojů BGA na keramických Al2O3 substrátech 

  Somer, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou týkající se parametrů kuličkových spojů, používaných především u BGA pouzder, na keramických substrátech. První část práce obsahuje teoretický rozbor problematiky kuličkových spojů BGA, ...
 • Pressure Sensing Using Ltcc Technology 

  Somer, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deal with the design, manufacturing and measurement of optical pressure sensors produced using Low Temperature Co-fired Ceramic technology. There is brief overview of measurement methods used for pressure sensor ...
 • Selectively arranged single-wire based nanosensor array systems for gas monitoring 

  Chmela, Ondřej; Sadílek, Jakub; Somer, Jakub; Mohan, Rajneesh; Hubálek, Jaromír; Vallejos Vargas, Stella (Royal Society of Chemistry, 2018-05-01)
  Gas nanosensors, comprised of arrays of nanoelectrodes with finger-widths of ~100 nm developed by electron beam lithography and aerosol assisted chemical vapor deposited non-functionalized and Pt-functionalized tungsten ...
 • Studená chemická laminace keramiky s nízkou teplotou výpalu 

  Jurásek, Matěj
  V této práci je rozebrána problematika výroby struktur pomocí nízkoteplotně vypalované keramiky s širším zaměřením na oblast laminace. Jsou zde zmíněny termokompresní metody, které jsou v dnešní době nejvíce rozšířenými a ...
 • Využití tlustých vrstev v moderní elektronice 

  Somer, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá technologií tlustých vrstev a jejím možným použitím pro nekonvenční aplikace. První část práce je rešeršní a zaměřuje se především na aplikace tlustovrstvé technologie v různých oblastech ...
 • Zjišťování spolehlivosti pájených spojů v ochranné atmosféře 

  Toufar, Michal
  Hodnotí se význam pájení v ochranné atmosféře. Faktory působící při procesu pájení přetavením v ochranné dusíkové atmosféře. Vyhodnocuje se jakost pájených spojů vlivem definovaného zbytkového kyslíku při procesu pájení. ...