Now showing items 1-9 of 9

 • Metodika zavedení síťové bezpečnosti v softwarové společnosti 

  Tomaga, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou síťové bezpečnosti a možnostmi jejího zavedení v prostředí existující softwarové společnosti. Popisuje nasazení managementu bezpečnosti informací s úzkou specializací právě na ...
 • Mikroblog pro týmy 

  Roubal, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze, návrhu a implementaci jednoduchého mikroblogu pro týmy. Hlavním cílem této webové aplikace je usnadnit komunikaci a sdílení informací mezi členy týmu. Aplikace je založena na ...
 • Modifikovaná syntaktická analýza 

  Sopuch, Zbyněk
  Úkolem této práce bylo navrhnout modifikace syntaktické analýzy a zhodnotit je. Celkem jsou zde tři různé modifikace syntaktické analýze zdola nahoru, první z nich modifikuje algoritmus Cocke-Younger-Kasami, druhá využívá ...
 • Nasazení kontextového DLP systému v rámci zavádění ISMS 

  Imrich, Martin
  Diplomová práce se zabývá nasazením DLP systému do vybrané společnosti. Práce obsahuje analýzu současné situace společnosti a na základě zjištění poskytuje rozhodnutí pro výběr nejvhodnějšího DLP řešení. Nakonec popisuje ...
 • Paralelní multigenerativní syntaktická analýza založená na Cocke-Younger-Kasamiho metodě 

  Sopuch, Zbyněk
  S analýzou řetězců, hledáním vzorů a kontrolou syntaktické správnosti se setkáváme každý den, ať jde o programovací jazyky, komunikační protokoly či psaný text. Oblastí, kterých se tento problém dotýká, neustále přibývá, ...
 • Řešení interních hrozeb v managementu bezpečnosti informací 

  Trčka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou interních hrozeb v organizaci a jejich omezení za pomocí implementace DLP systému. První část práce rozebírá systém řízení bezpečnosti informací a jeho náležitosti se zaváděním ...
 • Sdílení části obrazovky 

  Kováčik, Dušan
  Tato práce se zabývá způsobem sdílení části obrazovky mezi více uživateli. Je v~ní popsaný návrh takové aplikace, která, kromě samotného sdílení, nabízí možnost upravovat tyto snímky jeste před jejich odesláním. Samozřejmostí ...
 • Sdílení části obrazovky 

  Bieliňski, Tomasz
  Tahle práce se zabývá rozborem existujúcich řešení, návrhem a implementací aplikace, která bude schopna v libovolném čase přenést obraz na obrazovku druhého počítače. Je rozdělena na dvě části a to serverovou a klientskou. ...
 • Využití technik softcomputingu k analýze a predikci chování uživatele 

  Šimon, Jakub
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti analýzy a predikce chování zaměstnanců. K tomuto účelu využívá neuronových sítí, konkrétně pak dvou typů - vícevrstvé dopředné neuronové sítě s algoritmem Backpropagation a Kohonenovy ...