Now showing items 1-3 of 3

 • Management rizik zaměřený na spolehlivost a výkonnost lidského činitele 

  Štěpánová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spolehlivosti a výkonnosti lidského činitele, identifikování rizik a příčin potenciálních selhání ve vybraném podniku. Díky teoretickým poznatkům uvedeným v první části práce ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Štěpánová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro společnost PKZ Keramika Poštorná, a. s. Cílem je vytvoření komunikačního plánu, který povede ke zviditelnění samotného podniku i jeho sortimentu. Obsahuje návrhy ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Vytrhlík, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh řešení projektu pro vytvoření internetového obchodu vybrané firmy s využitím metod projektového managementu. Práce popisuje teoretické poznatky o projektovém řízení a analyzuje podnikové ...