Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a analýza jednofázového motoru v šestipólovém provedení 

    Souček, Jiří
    Práce se zabývá problematikou návrhu jednofázových asynchronních motorů. Samotné zpracování je rozděleno do několika základních částí. První kapitola se zaobírá konstrukcí a principem funkce jednofázových indukčních motorů. ...
  • Optimalizace procesů ve službách 

    Javůrková, Lucie
    Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací procesu instalace služeb ve vybrané firmě. Obsahuje obecnou charakteristiku procesu a zaměřuje se na zlepšení služeb zákaznického servisu. V práci je popsána procesní mapa ...