Now showing items 1-1 of 1

  • Informační strategie firmy 

    Hrabčak, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá navržením informační strategie společnosti. Na základě analýzy současného stavu společnosti a jeho okolí byla navržena informační strategie dalšího rozvoje s využitím nejnovějších trendů v rámci ...