Now showing items 1-3 of 3

 • Biomasa v systémech zásobování teplem měst a obcí - I 

  Soudek, Ondřej
  Seznámení se s problematikou centralizovaného zásobování teplem je cílem předkládané práce. Důraz je kladen na technologické prvky tohoto systému. Současný trend zapříčiňuje rozšiřování využití biomasy v centralizovaném ...
 • Rozpoznávání akordů 

  Soudek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci, která bude v reálném čase analyzovat signál, pocházející z elektrické nebo akustické kytary, a bude rozpoznávat, jaký akord nebo tón uživatel hraje, případně akord tomu ...
 • Simulace vlivu zeměpisné orientace na letní klimatickou zátěž vysoce prosklených kancelářských prostor 

  Soudek, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je simulace tepelné zátěže vysoce prosklené administrativní budovy společnosti Microsoft na Vyskočilově ulici v Praze. Na základě simulace jsou porovnávány vlivy zeměpisné orientace prosklených ...