Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení musk sloučenin v biotických matricích 

    Soukupová, Alena
    Diplomová práce vychází ze současné problematiky kontaminace životního prostředí syntetickými vonnými látkami. Musk sloučeniny se z důvodu biologické perzistence a schopnosti kumulace rozšířily do všech složek životního ...
  • Zhodnocení metod pro stanovení tenzidů 

    Soukupová, Alena
    V bakalářské práci na téma zhodnocení metod pro stanovení tenzidů byl na základě dostupné literatury vypracován seznam možných metod používaných pro stanovení tenzidů v povrchových a odpadních vodách. V teoretické části ...