Now showing items 1-7 of 7

 • Možnosti použití filtrace u technologie vytavitelného modelu 

  Boček, Vítězslav
  Závěrečná práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá literárním rozborem problematiky filtrace tekutého kovu při odlévání do skořepinových forem u metody vytavitelného modelu, ...
 • Optimalizace technologie výroby odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu 

  Soukupová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci skořepinové formy pro technologii vytavitelného modelu při odlévání tenkostěnných odlitků ze slitin hliníku. Optimalizace je zaměřena jednak na výběr vhodných pojivových systémů ...
 • Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem 

  Jankůj, Luděk
  Závěrečná práce se zabývá vlastnostmi a výrobou keramické skořepinové formy u metody vytavitelného modelu. Literární rešerše se zaměřuje na základní části výroby této formy, používané keramické suspenze a žáruvzdorné posypy. ...
 • Technologie vytavitelného modelu - přehled odlévaných materiálů 

  Ostratický, Marek
  Bakalářská práce pojednává o technologii vytavitelného modelu a přehledu odlévaných materiálů. V první části se pojednává o samotné výrobě a to od samotného voskového modelu, nanesení a vytvrzení skořepiny až po samotné ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Soukupová, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o nejnovějších trendech výroby odlitků v technologii vytavitelného modelu, od výroby voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, tepelného zpracování skořepiny až po odlévání a ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Matoušek, Roman
  Rešerše zaměřená na nejmodernější zařízení a suroviny používané v technologii vytavitelného modelu se zaměřením na výrobu voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku a tepelného zpracování keramické formy před odlitím.
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Ševčík, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje proces lití na vytavitelný model v jednotlivých fázích výroby. Tedy od výroby matečné formy, voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, odlévání, až po dokončující operace a ...