Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení finanční situace podniku pomocí statistických metod 

    Lesonický, Lukáš
    Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu vybraných ukazatelů společnosti Zea a.s. za pomoci statistických metod. Hodnotí výkonnost podniku na základě výstupu z účetnictví. První část je zaměřena na teoretickou stránku ...