Now showing items 1-20 of 22

 • Adaptivní řízení elektromechanických aktuátorů s využitím dopředného kompenzátoru založeného na více-modelovém přístupu 

  Sova, Václav
  Tato dizertační práce se zabývá odvozením nového adaptivního dopředného kompenzátoru, který bude použit pro řízení elektromechanických aktuátorů používaných v automobilovém průmyslu. Jedná se o elektronickou škrticí klapku ...
 • Analýza a modelování sensorů a aktuátorů stavebnice LEGO Mindstorm 

  Hanuš, Pavel
  Tato práce se zabývá podrobnou analýzou a modelováním vybraných sensorů a aktuátorů programovatelné robotické stavebnice LEGO Mindstorms NXT 2.0. Aktuátory jsou zastoupeny servomotory a mezi vybrané sensory patří barevný ...
 • Bezsensorové řízení BLDC motoru 

  Hrbáč, Zbyněk
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezsenzorového řízení BLDC motoru pomocí Rozšířeného Kálmánova filtru. V první části je popsán proces implementace EKF pro odhad rychlosti a elektrického natočení rotoru. K určení ...
 • HIL simulace elektronické škrticí klapky 

  Maliszewski, Michal
  Tato práce se zabývá Hardware in the Loop (HIL) simulací elektronické škrticí klapky. V následujícím textu je odvozen její matematický model pro různé varianty tření a dorazů. Parametry modelu byly získány měřením na reálné ...
 • Implementace algoritmů kinematiky pro čtyřnohý chodící robot 

  Králík, Jan
  Náplní práce je renovace čtyřnohého kráčejícího robota pavoučího typu se jménem Jaromír. Součástí práce je návrh těla, které se následně vytiskne na 3D tiskárně. Dále pak návrh a vytvoření nové řídící desky, která bude ...
 • Levná stanice pro chytrou domácnost 

  Mach, Sebastián
  Táto práca sa zaoberá vytvorením stanice pre inteligentnú domácnosť, ktorá bude ovládať jej externé periférie. Stanica bude komunikovať s kamerou a senzormi, sťahovať z internetu potrebné informácie a komunikovať s cloudom, ...
 • Návrh a realizace výukového mobilního robotu 

  Suchý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací kolového robotického podvozku, který bude sloužit jako rozšíření pro výukovou platformu EduKit. Obsahuje krátký úvod do problematiky rozšiřování této platformy, dále popis výběru ...
 • Návrh elektroniky pro sledování hmotnosti jezdce dvoukolového nestabilního vozidla 

  Holeček, Ivan
  Tato práce se zabývá návrhem elektroniky pro měření hmotnosti jezdce dvoukolého nestabilního vozidla a návrhem umístění odporových tenzometrů na toto vozidlo. Dále tato práce vytváří návod pro ovládání integrovaného obvodu ...
 • Návrh komplexního senzoru pro LoRa síť 

  Obrtáč, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá vývojom komplexného senzoru pre LoRa sieť. Práca je rozšírená o teoretickú časť, ktorá čitateľovi vysvetľuje a približuje základné vlastností LoRa siete. Teoretická časť sa zároveň venuje analýze ...
 • Návrh řídicího algoritmu pro elektromechanický aktuátor s výrazným suchým třením 

  Veselý, Antonín
  Tato práce se zabývá identifikací aktuátorů s výrazným suchým třením, případně vratnou pružinou. Identifikované modely tření a pružiny jsou následně optimalizovány pomocí Parameter Estimation toolboxu. Protože tření a ...
 • Návrh zařízení pro Power HIL simulaci Li-pol článku 

  Pribulla, Daniel
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou Power-HIL simulátora Li-po článku, slúžiaceho na testovanie napájania malých bezdrôtových modulov. Základom simulátora je model akumulátora, ktorý zahŕňa vplyv teploty a degradácie ...
 • Optimalizace rozměrů čtyřčlenného mechanismu pro dosažení požadované trajektorie 

  Korytár, Lukáš
  Práce se zabývá optimalizací délek ramen čtyřčlenného mechanismu typu RRRR pomocí maticové kinematiky. Srovnává a popisuje metody k tomu dostupné v prostředí MATLAB. Dále je navržen optimalizační algoritmus, využívající ...
 • Realizace řízení exponátu lineárního inverzního kyvadla 

  Vávra, Patrik
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření robustního řízení lineárního inverzního kyvadla. Po identifikaci systému je popsána tvorba regulátorů, z nichž je nejvhodnější vybrán pro konečné řízení kyvadla. Dalším bodem ...
 • Rozpoznání gest z dat získaných z akcelerometru k ovládání směru pohybu modelu auta 

  Zermegh, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá požitím vývojového kitu Chronos ez430 k demonštrácií základných pohybov na základe rozpoznania gest. Rozpoznanie pohybov (dopredu, zastavenie, dozadu a zatáčanie) sú hlavnou časťou práce, ktorá spočíva ...
 • Rozšíření laboratorního výukového kitu PIC Edu Kit o sadu bezdrátových senzorů 

  Hanuš, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rozšíření laboratorního výukového modelu PIC Edu Kit. A to o sadu bezdrátových senzorů. Tyto senzory mají za úkol měřit teplotu a přetvoření. Měření teploty bylo realizováno ...
 • Řízení otvírání okna osobního automobilu 

  Kebis, Tobiáš
  Táto práca sa zaoberá návrhom elektroniky a riadiaceho programu pre otváranie okna v aute. Na realizáciu sa použil reálny model dverí auta, na ktorý sa implementovala riadiaca a výkonná elektronika. Na napájanie bol použitý ...
 • Řízení výukové modelu „ABS“ 

  Kubisz, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá oživením výukového modelu pro simulaci brzdění s ABS, určením parametrů tohoto modelu a následným použitím těchto parametrů pro sestavení simulačního modelu. Druhou částí je vytvoření dvou ...
 • Srovnání nástrojů MATLAB a Python s ohledem na využití v mechatronice 

  Rabčan, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá porovnaním nástrojov Matlab a Python. Cieľom tejto bakalárskej práce je porovnanie týchto nástrojov v rôznych oblastiach s ohľadom na využitie v mechatronike. A nasledovne k týmto oblastiam ...
 • Testovací jednotka proporcionálních ventilů 

  Sova, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí přenosné testovací jednotky hydraulických proporcionálních ventilů, jejíž předpoklad využití je především při údržbě, kontrole a uvádění hydraulických zařízení do provozu. ...
 • Využití FPGA pro řízení a modelování BLDC motoru 

  Sova, Václav
  Práce se zabývá řešením úkolů v oblasti řízení BLDC motorů s využitím programovatelných hradlových polí (FPGA). S využitím modulárního HW dSPACE s FPGA kartou jsou řešeny problémy jako senzorové i bezsenzorové řízení BLDC ...