Now showing items 1-20 of 50

 • Bytový dům 

  Melo, Jaroslav
  Diplomová práca rieši novostavbu bytového domu v Nitre. Budova je umiestnená na Kmeťovej ulici. Stavba má štyri nadzemné podlažia a a jedno podzemné s hromadnými garážami. 1NP sa nachádza poliklinika. Ostatné podlažia sú ...
 • Bytový dům 

  Štěpánková, Věra
  Projektová dokumentace řeší návrh bytového domu. Jedná se o samostatně stojící dům. Stavba má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Bytový dům je podsklepený s plochou střechou. Konstrukční systém tvoří železobetonová ...
 • Bytový dům 

  Fojtů, Jan
  Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění stavby bytového domu ve Zlíně. Jedná se o novostavbu. Dům má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází skladovací prostory ...
 • Domov důchodců 

  Kratochvíl, Jakub
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci Domova důchodců v Praze, ulice Novodvorská. Objekt je navržený jako samostatně stojící budova s pěti nadzemními podlažími obdélníkového půdorysu s ustupujícím pátým podlažím. ...
 • Domov důchodců 

  Roszka, Miroslav
  Jedná se o čtyřpodlažní budovu podsklepenou, Je členěna na jádro se sociálními službami a na samostatné bytové jednotky. K vertikální komunikaci slouží dvoje shodiště a dva výtahy.
 • Dřevostavby s použitím přírodních tepelných a zvukových izolací 

  Ambrožová, Elena
  Disertační práce se zabývá tepelně technickými parametry přírodních izolací. V současnosti je navíc celosvětovým trendem ve výstavbě snižování spotřeby energie na vytápění, klimatizaci, popřípadě s provozními zařízeními v ...
 • Hotel Artia 

  Bína, Vojtěch
  Diplomová práce „Hotel Artia” je zpracována formou projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt hotelu je umístěn na parcele č. 443/1 v Červené Řečici. Budovu tvoří čtyřpodlažní hotelová část a jednopodlažní restaurační ...
 • Hotel Corleone 

  Hrachový, Matěj
  V navrhovaném projektu je zpracovávána technická dokumentace k samostatně stojícímu horskému hotelu Corleone. Součástí hotelu je také wellness, restaurace a 2 konferenční místnosti. Hotel je navržen pro 24 ubytovaných osob. ...
 • Hotel Šafrán 

  Grman, Marek
  V předkládané projektové dokumentaci je zpracován návrh wellness hotelu s restauračním zařízením. Novostavba hotelu je situována ve Zlínském kraji, v obci Rusava. Zastavěná plocha hotelu je 704,85 m2. Hotel je navržen pro ...
 • Letiště Zábřeh 

  Rycková, Silvie
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby Správní budovy letiště. Objekt je třípodlažní, nepodsklepený. Objekt je založen na základových pasech. Půdorys objektu je obdélníkový. Budova je navržena z ...
 • Mateřská škola Modřínová 

  Cabejšek, David
  Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro novostavbu mateřské školky, která se nachází v obci Moravany u Brna. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující ...
 • Občanská stavba 

  Bartošová, Andrea
  Předmětem této diplomové práce je Občanská stavba v Kostelci nad Orlicí, která je umístěna v části obce, kde je plánováno ostrovní komunitní bydlení. Součástí ostrovního komuitního bydlení je uvažována řešená částečně ...
 • Objekt občanské vybavenosti 

  Kožík, Jiří
  Předmětem řešení diplomové práce je novostavba objektu občanské vybavenosti. Jedná se o podsklepený pětipodlažní objekt. Konstrukční systém je kombinovaný železobetonový monolit se zděnou konstrukcí s monolitickými ...
 • Obytný dům 

  Bartošová, Andrea
  Tato bakalářská práce je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný domek s garáží pro jedno stání a s částečně podsklepeným sklípkem vhodný pro 4 členou rodinu. Stavba je navržená jako dřevostavba ze systému TWO by FOUR z řeziva ...
 • Penzion - jízdárna 

  Latochová, Marcela
  Diplomová práce Penzion – Jízdárna je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt se nachází na souboru parcel s parc. č. 583/1, 584/1 a 16/1, a to v obci ...
 • Penzion s wellness 

  Glasová, Veronika
  Předmětem mé diplomové práce je návrh penzionu s možností wellness vyžití, který se nachází v obci Holásky, na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba se nachází v katastrálním území Holásky. Jedná se o ...
 • Penzion v Beskydech 

  Šustek, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu Penzionu v obci Ostravice. Objekt se nachází na parcele č. 649/13 – orná půda, v katastrálním území Ostravice - 1. ...
 • Polyfunkční dům 

  Hrnčířová, Věra
  Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby polyfunkčního domu. Stavba bude využita pro účely bydlení a podnikání, v rámci podnikání zde budou administrativní prostory, malé obchody a kavárna.
 • Polyfunkční dům 

  Teplý, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu. Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v okrajové části města Olomouce. Objekt je zděný nepodsklepený se ...
 • Polyfunkční dům 

  Vyhnálek, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace novostavby polyfunkčního domu v Praze na Žižkově. Objekt má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Poslední podlaží je ustupující, na zbylé části půdorysu je ...