Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění 

  Spáčil, Petr
  Navrhnout a vytvořit vlastní model obrobku. Volba nástrojového vybavení pro obrobení navržené součásti. Rozbor strategií obrábění v softwaru PowerMILL, a zpracování NC programů pro dané aplikace a následné experimentální ...
 • Mikrokontrolérem řízený laboratorní zdroj 

  Spáčil, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením a rešerší stejnosměrných zdrojů napětí. Popisuje jak zapojení zdrojů lineárních, tak zapojení zdrojů spínaných. Dále je blíže popsán 8bitový mikrokontrolér ATmega16 z rodiny ...
 • Vírová trubice vyrobena aditivní technologií 

  Spáčil, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh 3D modelu rozebíratelné Ranque-Hilschovy vírové trubice a její následný tisk. V úvodní části jsou rozebrány základní druhy vírových trubic a jejich použití. Následně se práce zaobírá parametry, ...