Now showing items 1-20 of 27

 • 3D skener 

  Vrbičanová, Antónia
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D skeneru pomocou webkamery, laseru, krokového motoru a programovacieho jazyka Python. Hlavným cieľom práce je zistiť presnosť a opakovateľnosť plošného merania na kuse hliníkového ...
 • Analýza koeficientu tření obtokového ventilu turbodmychadla 

  Wolf, Juraj
  Cílem této diplomové práce je představit novou metodu určení koeficientu tření obtokového ventilu turbodmychadla. Za tímto účelem bylo navrhnuto a zkonstruováno testovací zařízení. Vysledky z testů byli zpracovány a porovnany ...
 • Analýza komunikace elektronických řídících jednotek automobilu 

  Zouhar, Štěpán
  Tato bakalářská práce má 3 hlavní části. V prvním části je tématem testovací stav, který vznikl pro účely vývoje a testování elektronických zařízení pro automobily. Následuje část zabývající se komunikací po sběrnici CAN ...
 • Analýza robustnosti měření AHRS jednotky 

  Honkyš, Pavel
  Tato práce se zabývá měřením levných MEMS senzorů a jejich nepřesnosti měření způsobené vlivem zrychlení, tento efekt je v anglické literatuře popsán jako G-sensitivity. Cílem bylo uvést do chodu testovací stanici, navrhnout ...
 • Automatická expoziční jednotka pro výrobu DPS 

  Blahút, Jozef
  Táto diplomová práca za zaoberá problematikou rýchlej a kvalitnej prototypovej výroby dosiek plošných spojov pre potreby mechatronického laboratória. V rámci práce bol navrhnutý a vytvorený prototyp zariadenia spolu s ...
 • Bicí automat pro hudebníky 

  Spáčil, Tomáš
  Cílem této práce je vytvoření funkčního prototypu bicího automatu s generováním zvuku pomocí mikrokontroléru. Úvod práce je věnován obecnému bicímu automatu a rozborem jeho jednotlivých částí, samotného principu a základních ...
 • Návrh a implementace uživatelského rozhraní frameworku ROS v prostředí Android 

  Podolinský, Ondřej
  Práce se zabývá vývojem mobilní aplikace určené k vizualizaci dat z frameworku ROS a k jeho jednoduché správě. Dále pojednává o vývoji uživatelských aplikací a popisuje strukturu systému ROS, včetně jeho komunikačního ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače ve třídě H 

  Spáčil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače třídy H z diskrétních součástek. Obsahem práce je seznámení se základními pojmy a třídami koncových stupňů nízkofrekvenčních zesilovačů. Je zde ...
 • Návrh a realizace mechanických prvků robotické hlavy 

  Michal, Mikuláš
  Na začátku této práce je popsán pohyb lidské hlavy a její omezení. Dále jsou popsány 2 mechanismy, kterými lze realizovat platformu buď se 2, nebo se 3 stupni volnosti, která by tento pohyb měla realizovat. Následuje popis ...
 • Návrh elektroniky a senzoriky nestabilního robota se sférickou základnou 

  Rajchl, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom výkonovej a riadiacej elektroniky pre nestabilného robota so sférickou základňou, následným návrhom senzoriky a výberom vhodného algoritmu na určovanie uhlu natočenia voči vektoru ...
 • Návrh komplexního HIL simulátoru pátých dveří automobilu 

  Obrtáč, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom komplexného HIL simulátora piatych dverí automobilu. Začiatok práce sa venoval teoretickým rešeršiam v oblasti In-the-Loop testovania. Praktická časť popisovala vývoj HIL simulátora ...
 • Návrh konstrukce a řízení nestabilního robota se sférickou základnou 

  Špila, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a realizací řízení nestabilního robota, balancujícího na sférické základně, známého také pod názvem ballbot. Předpokládá se kompletní návrh konstrukce, výběr pohonných ...
 • Návrh pohonu se stejnosměrným motorem, pro náhradu krokového motoru 3D tiskárny 

  Králík, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření modulu pro řízení DC motoru za pomocí signálů, které se používají pro řízení krokového motoru. Modul bude následně implementován do stávající 3D tiskárny. Součástí práce je i ...
 • Návrh vyhřívané komory užitečného nákladu pro stratosférický balón 

  Gedeon, Sebastián
  Cieľom tejto práce je návrh vyhrievanej komory pre stratosférický balón. Komora má za účel chrániť užitočný náklad pred poškodením vplyvom prostredia, v ktorom sa balón bude počas letu nachádzať. Postup riešenia problematiky ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 50 kW 

  Spáčil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým návrhem základních rozměrů motoru a konstrukčním řešením pístu pro čtyřdobý zážehový motor. Dále pak navrhnutím základních rozměrů klikového mechanismu a motoru. Na základě ...
 • Realizace inverzního kyvadla jako expozice do vitríny 

  Adámek, Roman
  V úvodu této práce je představeno několik typů inverzních kyvadel s jejich popisem a příklady praktické aplikace. Následující část se zaměřuje na popis mechanické konstrukce, použité elektroniky a uživatelského rozhraní ...
 • Redesign konstrukce a řízení nestabilního robota se sférickou základnou 

  Novák, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá redesignem nestabilního robota se sférickou základnou, zkráceně nazývaného Ballbot. Cílem práce je zanalyzovat existující konstrukční prvky robota, dostupnou senzoriku, řídící a výkonovou ...
 • Řízení laboratorního modelu inverzního kyvadla 

  Zapletal, Vít
  Tato práce navazuje na bakalářskou práci Bradáč, M.: Konstrukce a výroba výukového modelu "Inverzní kyvadlo". Zabývá se analýzou závad a konstrukčních nedostatků inverzního kyvadla a následně jejich řešením. Déle text ...
 • Řízení výukové modelu „ABS“ 

  Kubisz, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá oživením výukového modelu pro simulaci brzdění s ABS, určením parametrů tohoto modelu a následným použitím těchto parametrů pro sestavení simulačního modelu. Druhou částí je vytvoření dvou ...
 • Testovací plošina se třemi stupni volnosti 

  Spáčil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí paralelního manipulátoru se třemi stupni volnosti, jejíž využití se předpokládá při testovánínádrží na NH3. V rámci práce se seznámíme s návrhem mechanismu v prostředí ...