Now showing items 1-20 of 25

 • Administrativní objekt 

  Smejkal, Petr
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace administrativní budovy v jiho-východní části Brna. Objekt má sedm nadzemních podlaží z toho pět nadzemních podlaží bude využíváno jako kancelářské prostory, ...
 • Bytový dům s polyfunkcí 

  Michálek, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší šesti patrovou novostavbu bytového domu s prodejnami a podzemními garážemi. V bytovém domě je 80 bytových jednotek, 4 prodejnami, kadeřnictvím a kancelářím. Bytový dům je navržen jako sloupový ...
 • Domov důchodců 

  Kratochvíl, Jakub
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci Domova důchodců v Praze, ulice Novodvorská. Objekt je navržený jako samostatně stojící budova s pěti nadzemními podlažími obdélníkového půdorysu s ustupujícím pátým podlažím. ...
 • Dřevostavby s použitím přírodních tepelných a zvukových izolací 

  Ambrožová, Elena
  Disertační práce se zabývá tepelně technickými parametry přírodních izolací. V současnosti je navíc celosvětovým trendem ve výstavbě snižování spotřeby energie na vytápění, klimatizaci, popřípadě s provozními zařízeními v ...
 • Hotel Artia 

  Bína, Vojtěch
  Diplomová práce „Hotel Artia” je zpracována formou projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt hotelu je umístěn na parcele č. 443/1 v Červené Řečici. Budovu tvoří čtyřpodlažní hotelová část a jednopodlažní restaurační ...
 • Hotel Aztec 

  Beránek, Tomáš
  Úkolem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit novostavbu Hotelu Aztec ve stupni pro provedení stavby. Objekt bude sloužit k ubytování a rekreaci. V budově hotelu je i restaurace a u hotelu nadzemní parkoviště. Budova ...
 • Letiště Zábřeh 

  Rycková, Silvie
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby Správní budovy letiště. Objekt je třípodlažní, nepodsklepený. Objekt je založen na základových pasech. Půdorys objektu je obdélníkový. Budova je navržena z ...
 • Občanská stavba 

  Bartošová, Andrea
  Předmětem této diplomové práce je Občanská stavba v Kostelci nad Orlicí, která je umístěna v části obce, kde je plánováno ostrovní komunitní bydlení. Součástí ostrovního komuitního bydlení je uvažována řešená částečně ...
 • Obytný dům 

  Bartošová, Andrea
  Tato bakalářská práce je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný domek s garáží pro jedno stání a s částečně podsklepeným sklípkem vhodný pro 4 členou rodinu. Stavba je navržená jako dřevostavba ze systému TWO by FOUR z řeziva ...
 • Penzion - jízdárna 

  Latochová, Marcela
  Diplomová práce Penzion – Jízdárna je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt se nachází na souboru parcel s parc. č. 583/1, 584/1 a 16/1, a to v obci ...
 • Podnikatelský inkubátor 

  Uhlíř, Jakub
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby administrativního objektu se dvěma prodejnami a podzemním garážovým zakladačem. Projekt je zpracován na úrovni dokumentace pro provedení stavby. V objektu je navrženo ...
 • Polyfunkční dům 

  Hrnčířová, Věra
  Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby polyfunkčního domu. Stavba bude využita pro účely bydlení a podnikání, v rámci podnikání zde budou administrativní prostory, malé obchody a kavárna.
 • Polyfunkční dům 

  Teplý, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu. Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v okrajové části města Olomouce. Objekt je zděný nepodsklepený se ...
 • Polyfunkční dům 

  Vyhnálek, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace novostavby polyfunkčního domu v Praze na Žižkově. Objekt má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Poslední podlaží je ustupující, na zbylé části půdorysu je ...
 • Polyfunkční dům 

  Rydlo, Jan
  Diplomová práce řeší projekt polyfunkčního bytového domu v obci Habrovany v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. Stavba je řešena v souladu se zvyklostmi výstavby kraje s co možná největší mírou elegantnosti a moderního ...
 • Polyfunkční dům 

  Kozáková, Martina
  Diplomová práca navrhuje polyfunkčný dom v Lazanoch. Polyfunkčný dom sa nachádza v zastavanom území obce. Prvé podlažie je určené pre služby cukrárne a potravín. Ďalšie podlažia sú určené bývanie v šiestich bytoch. Je ...
 • Polyfunkční dům 

  Kotmel, Jiří
  Tato diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního domu navrženou za použití. Jedná se o objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími s plochou střechou. Projekt obsahuje architektonické a stavebně technické ...
 • Polyfunkční dům 

  Vlček, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na polyfunkční dům ve Frenštátě pod Radhoštěm. Objekt je dvoupodlažní podsklepený. Polyfunkční dům je situován v centrální části města u kruhového objezdu. Okolní zástavba je tvořena rodinnými ...
 • Přestavba Brownfield - kasárna 

  Novák, Michal
  Diplomová práce řeší komplexní přestavbu stávajícího objektu kasáren, který je dlouhodobě nevyužívaný a neudržovaný – tzv. brownfield, na objekt bytového domu určeného pro cílovou skupinu obyvatel seniorského věku, kde ...
 • Revitalizace objektu 

  Mík, Petr
  Diplomová práce „Revitalizace objektu“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů a norem. Jedná se o revitalizaci stávajícího objektu. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní včetně dvou podzemních ...