Now showing items 1-2 of 2

  • Pokročilé metody detekce kontury srdečních buněk 

    Spíchalová, Barbora
    Tato diplomová práce se zabývá pokročilými metodami detekce kontur srdečních buněk a měření jejich kontrakce. V úvodní teoretické části práce jsou popsány druhy konfokálních mikroskopů, které se používají pro snímání ...
  • Vyhledávání kódujících úseků pomocí analýzy DNA spektrogramu 

    Spíchalová, Barbora
    Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním kódujících úseků pomocí analýzy DNA spektrogramu. V teoretické části jsou popsány numerické reprezentace genomických dat, možnosti úprav sekvencí DNA a charakteristika metod pro ...