Now showing items 1-1 of 1

  • Intenzifikace stávající čistírny odpadních vod technologií MBR 

    Spratková, Aneta
    Diplomová práce je zaměřena na tématiku membránových technologií využívaných při čištění odpadních vod. Rešeršní část práce se zabývá problematikou membránové separace aktivovaného kalu, a to především s pomocí ponořených ...