Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změn marketingové komunikace konkrétní společnosti 

    Springer, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení marketingové komunikace vybrané společnosti. V první teoretické části jsou vymezeny základní marketingové pojmy. Následující druhá část je věnována analýze stávající ...
  • Strategie rozvoje rodinného podniku 

    Springer, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Vinařství SPRINGER a.s. V první části práce jsou vymezeny teoretické pojmy týkající se dané problematiky. Druhá část je věnována analýze současného ...