Now showing items 1-2 of 2

  • Mobilní aplikace pro zachytávání a monitoring DNS provozu 

    Spurný, František
    Předmětem této práce je návrh a implementace aplikace pro systém Android, která zachytává respektive monitoruje DNS síťový provoz a také umožňuje načítat PCAP soubory. Nezávisle na vstupu poskytuje možnost přehledně zobrazit ...
  • Optimalizovaný streaming videa na platformě Android 

    Spurný, František
    Předmětem této práce je analýza a popis možností optimalizace streamování videa a následný návrh klient/server aplikace, která optimalizované streamování vykonává v praxi. Klientskou část představuje aplikace mobilní ...