Now showing items 1-2 of 2

  • Využití zhášení fluorescence ve výzkumu koloidních systémů 

    Srholcová, Barbora
    Vyhledáváním z internetové a literární rešerše byly nalezeny dosud známé teoretické poznatky o využití zhášení emise fluorescenčních sond ve výzkumu koloidních systémů, zejména určení polohy fluorescenční sondy, stanovení ...
  • Zhášení fluorescence ve studiu agregačního chování koloidů 

    Srholcová, Barbora
    Tato práce byla zaměřena na zkoumání agregátů hyaluronan-tenzid z hlediska stanovení agregačního čísla. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla stanovena hodnota kritické micelární koncentrace (CMC) cetyltrimethylamonium ...