Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace nastavení závodního vozu simulátoru TORCS 

    Srnec, Pavel
    Tato práce pojednává o přírodních optimalizačních technikách, které jsou využity pro řešení problému nastavení závodního vozu. Nejdříve jsou v rámci optimalizačních technik představeny evoluční algoritmy. Největší důraz ...
  • Zpracování dat z přijímače signálu z navigačního systému GPS 

    Srnec, Pavel
    Tato práce pojednává o zpracování dat z GPS přijímače, konkrétně o zpracování výškových map. V první části jsou rozebrány principy technologií GPS a protokolu NMEA s cílem pochopit výpočet aktuální pozice na mapě pomocí ...