Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování a řízení mobilních robotů s několika řízenými koly 

    Hrabec, Jakub
    Dizertační práce se zabývá problematikou kinematického modelování a řízení mobliních kolových robotů. Přináší sumarizaci problematiky kinematického modelování mobilních robotů obecně a popis vlastností kolových mobilních ...
  • Síťová architektura a propojování vestavěných systémů 

    Trchalík, Roman
    Tato práce se věnuje architektuře vestavěných systémů. Shrnuje současný stav přijatých standardů z rodiny IEEE 1451, které se zabývají vytvářením prostředí pro senzory a jejich zapojení do různých komunikačních sítí. Tyto ...