Now showing items 1-2 of 2

  • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

    Srpková, Barbora
    Pro návrh byly klíčové světelné podmínky danné parcely. Ty vygenerovaly základní tvarové řešení návrhu. Dále byl objekt citlivě řešen dle výškových úrovní okolních domů a s ohledem na minimální stínění. V parteru se nachází ...
  • Ponava – potenciál rozvoje území 

    Srpková, Barbora
    Diplomová práce se zabývá fenoménem brownfields, které jsou dnes součástí všech postindustriálních měst. Na území Brno - Ponava představuje DOČASNÉ VYUŽITÍ, jako jeden z mnoha možných strategických přístupů, jak se dá s ...