Now showing items 1-2 of 2

  • Aromatické látky ve víně 

    Stávková, Markéta
    Předloţená bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Teoretická část práce vymezuje viniční tratě v České republice, vysvětluje pěstování vinné révy v České republice. Rozlišuje půdní ...
  • Charakterizace účinnosti izolačních postupů vonných látek z rostlin 

    Stávková, Markéta
    Diplomová práce je zaměřena na izolaci vonných látek přírodního původu destilací vodní parou, ultrazvukovou extrakcí, mikrovlnnou extrakcí a tlakovou extrakcí rozpouštědlem. Získané extrakty byly charakterizovány pomocí ...