Now showing items 1-2 of 2

  • Bezúdržbový svislý soustruh 

    Stískal, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou mazaní obráběcích strojů. Je v ní pojednáno o základních typech mazacích soustav. Zabývá se návrhem bezúdržbového mazaní svislého soustruhu a technicko-ekonomickým zhodnocením. ...
  • Diagnostika obráběcích strojů 

    Stískal, Petr
    Tato bakalářské práce se zabývá problematikou diagnostiky obráběcích strojů. Je v ní pojednáno o základních typech diagnostických metod. Zabývá se návrhem a tvorbou diagnostického systému a jednotlivými diagnostickými ...