Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

    Stúpalová, Patrícia
    Cieľom tejto bakalárskej práce je výber a následná implementáciou informačného systému pre zvolenú firmu. V prvej časti sú obsiahnuté teoretické východiská práce, o ktoré sa následne opierajú jej ďalšie kapitoly. Druhou ...