Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh podnikatelského záměru 

  Stříž, Martin
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku Martina Stříže, který se orientuje na vydávání knih a na další tiskové produkty. Na základě zjištění současného stavu a určení cíle, kterého by mělo být ...
 • Platforma pro vývoj RIA aplikací 

  Stříž, Martin
  Práce má za cíl navrhnout a implementovat plaftormu pro interaktivní webové aplikace (Rich Internet Application - RIA) na základě vhodných technologíí pro programovací jazyky Java a JavaScript. Důraz je kladen na výběr ...
 • Rychlý průsečík paprsku se scénou 

  Stříž, Martin
  Zobrazení scény metodou sledování paprsku patří k používaným zobrazovacím metodám. Ačkoliv se nejedná o fotorealistickou zobrazovací metodu, poskytuje výstup s vysokou kvalitou obrazu. Její nevýhodou je značná výpočetní ...
 • Řízení manipulační linky suchých výrobků 

  Stříž, Martin
  Cílem projektu je vytvořit program pro řídící systém manipulační linky suchých betonových výrobků. Řídí systém je tvořen modulárním programovatelným automatem firmy Siemens Simatic S7-300. Obsluha s tímto systémem pracuje ...