Now showing items 1-2 of 2

  • Výroba posuvného unašeče objemovým tvářením 

    Stříbrný, Jan
    Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303 předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082 T6. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo ...
  • Výroba součásti "regulační člen" protlačováním 

    Stříbrný, Jan
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby regulačního členu protlačováním – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082. Na základě literární studie problematiky ...