Now showing items 1-1 of 1

  • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a v Belgii 

    Šťastná, Štěpánka
    Bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů fyzických osob ve dvou porovnávaných státech, jimiž jsou Česká republika a Belgie. V této práci jsou popsány způsoby zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Belgii ...