Now showing items 1-2 of 2

  • Monitoring provozu fotovoltaické elektrárny 

    Střípek, Martin
    Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích Fotovoltaiky. Největší výhodou pro získávání energie je v dlouhé době nevyčerpatelný zdroj Slunce. Tento pohled je důležitý v době, kdy se stále více zemí stávají ...
  • Simulace zapojení solárních článků v programu MATLAB 

    Střípek, Martin
    Cílem diplomové práce „Simulace zapojení solárních článků v programu MATLAB“ je seznámit s principem přeměny slunečního záření v elektrickou energii ve fotovoltaickém článku. Dále se práce zabývá matematickými modely a ...