Now showing items 1-4 of 4

 • Automatizace systému měření charakteristik senzorů plynu 

  Stříteský, Stanislav
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat systém automatického řízení aparatury pro měření charakteristik senzorů vodíku a následné ověření funkčnosti systému na referenčních vzorcích. Aparatura byla sestavena na ...
 • Elektrické transportní vlastnosti materiálů pro organickou elektroniku 

  Stříteský, Stanislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci automatizovaného systému pro charakterizaci organických FET struktur na bázi derivátů DPP a následně optimalizaci podmínek charakterizačního procesu. V rámci řešení ...
 • Organic Electrochemical Transistor Microplate for Real-Time Cell Culture Monitoring 

  Salyk, Ota; Víteček, Jan; Omasta, Lukáš; Šafaříková, Eva; Stříteský, Stanislav; Vala, Martin; Weiter, Martin (MDPI, 2017-09-27)
  A microplate with a multielectrode array of 96 organic electrochemical transistors (OECTs) based on the semiconductive polymer poly(3,4-ethylenedioxythio-phene):poly(styrene sulfonic acid) PEDOT:PSS was developed and ...
 • Vacuum Deposited Diphenyl-Diketo-Pyrrolopyrroles Structures with Photoelectrical Application 

  Georgiev, Yavor; Zhivkov, Ivaylo; Angelov, George; Takov, Tihomir; Přikryl, Radek; Stříteský, Stanislav; Vrchotová, Jana; Weiter, Martin (IOP Publishing Ltd, 2014-05-15)
  ITO|composite|Al structures with active DPP-C60 composite films (ratio 60:40 mass %) of about 100 nm thicknesses were prepared. The surface morphology of the films was studied by SEM imaging, which revealed uniform films ...