Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr na založení fitness centra 

    Střasák, Tomáš
    Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru pro založení nového fitness centra. Teoretická část popisuje základní pojmy, podnikatelský plán a analýzu prostředí. V následující části je analyzováno ...
  • Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS a české účetní legislativy 

    Střasák, Tomáš
    Diplomová práce „Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS a české účetní legislativy“ se zaměřuje na komparaci vykazování dlouhodobého hmotného majetku v různých účetních systémech. Práce se zabývá oceňováním, odpisováním ...