Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

    Střeštíková, Iveta
    Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti OHL ŽS, a.s. v období let 2009 – 2013. První část vymezuje teoretické základy metod finanční analýzy, její nástroje, ukazatele a způsoby použití. Ve druhé části ...
  • Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku 

    Střeštíková, Iveta
    Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodní společnosti. Pod pojmem optimalizace se skrývá snaha modifikovat náklady tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího hospodářského výsledku společnosti. Pro správné ...