Now showing items 1-2 of 2

  • Řezné kapaliny a jejich uplatnění v moderní výrobě 

    Střelcová, Radka
    V bakalářské práci jsou zhodnoceny metody a výsledky dosahované v moderní výrobě při zavádění a uplatňování procesních kapalin. Cílem práce je posouzení stavu procesních kapalin v moderní výrobě a zpracování názoru na vliv ...
  • Zvýšení efektivity práce týmu 

    Střelcová, Radka
    Předmětem diplomové práce „ Zvýšení efektivity práce týmu“ je zhodnocení týmové spolupráce a obsazení rolí v týmu. V teoretické rešerši jsou vymezeny pojmy týmových rolí, které tvoří nedílnou součást firemní kultury a ...