Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh podnikového finančního plánu 

    Beránková, Michaela
    Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu vybrané společnosti na plánované období let 2018 – 2020, k čemuž bude sloužit analýza dat minulých období, a to za 5 období zpětně. Sestavení finančního plánu předchází ...
  • Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence 

    Sochorová, Ingrid
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik v průběhu osobního bankrotu a rizik, která plynou z častého půjčování a zadlužování. Cílem je navrhnout opatření, která daná rizika sníží.