Now showing items 1-3 of 3

 • Měření přesné opakované nivelace na polygonu Tetčice 

  Staněk, Antonín
  Diplomová práce se zabývá sledováním výškových posunů v obci Tetčice, ležící na styku dvou geologických jednotek v oblasti Boskovické brázdy. Teoretická část popisuje geologickou stavbu lokality a technologii velmi přesné ...
 • Vytvorenie podrobného bodového poľa pre výukové učely v areáli FAST 

  Gunár, Peter
  Predmetom bakalárskej práce je vytvorenie podrobného bodového poľa pre výukové účely v areáli stavebnej fakulty v Brne. V práci je popísaný postup voľby konfigurácie siete bodového poľa, jej stabilizácia a pripojenie do ...
 • Zaměření lokality "Rudické propadání - Jedovnický potok" 

  Staněk, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá tachymetrickým zaměřením lokality Rudické propadání a vyhotovením tachymetrického plánu v měřítku 1:500. Měření je připojeno do závazných referenčních systémů (S-JTSK, Bpv). V teoretické ...