Now showing items 1-6 of 6

 • GUI knihovna pro hry na platformě SDL2 

  Staněk, Jan
  Tato práce se zabývá grafickými uživatelskými rozhraními v počítačových hrách jako prostředky pro komunikaci mezi uživatelem a aplikací. Dále se věnuje návrhu a implementaci obecného uživatelského rozhraní postaveného na ...
 • Kvantitativní analýza matricových prvků metodami SIMS a LEIS 

  Staněk, Jan
  Tato práce se zabývá porovnáváním a propojením dvou spektrometrických metod – spektrometrie rozptylu nízkoenergiových iontů (LEIS) a hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů (SIMS). Metoda SIMS totiž, přes mnoho pozitivních ...
 • LOD pro GPUEngine 

  Staněk, Jan
  Při vykreslování 3D polygonálních modelů se objevují problémy s reprezentací na různých úrovních detailu. Vysoce detailní modely umístěné ve větší vzdálenosti od kamery trpí nežádoucím aliasingem plynoucím z hrubosti ...
 • LOD pro GPUEngine 

  Staněk, Jan
  Při vykreslování 3D polygonálních modelů se objevují problémy s reprezentací na různých úrovních detailu. Vysoce detailní modely umístěné ve větší vzdálenosti od kamery trpí nežádoucím aliasingem plynoucím z hrubosti ...
 • Softwarová podpora vyhodnocování investičních projektů 

  Pokorný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením softwarového nástroje pro podporu rozhodování při porovnávání úspěšnosti potenciálních investičních projektů. Nástroj je schopný vyhodnotit návratnost investice pomocí ...
 • Studium chemického čištění povrchů metodou LEIS 

  Staněk, Jan
  Tato práce se zabývá studiem chemicky čištěných povrchů krystalů teluridu kademnatého (CdTe krystalů) pomocí rozptylu nízkoenergiových iontů (metoda LEIS). V teoretické části je popsána fyzikální podstata metody LEIS, ...