Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh laboratorního drtiče nerostných surovin 

    Staněk, Ladislav
    Cílem této diplomové práce je návrh laboratorního drtiče nerostných surovin. Tato práce je zaměřena na rešerši možných typů strojních zařízení pro zdrobňovací proces, přehled dostupných drtičů na tuzemském a zahraničním ...
  • Šnekový dopravník pro dopravu ocelových broků do otryskávače 

    Staněk, Ladislav
    Cílem této bakalářská práce je návrhové a konstrukční řešení šnekového dopravníku pro dopravu ocelových broků do tryskače ocelových součástek dle zadaných parametrů. Je zde proveden výpočet základních rozměrů dopravníku, ...