Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh jezové konstrukce s pohyblivými hradicími prvky 

    Staněk, Tomáš
    Předmětem této bakalářské práce je návrh pohyblivé hradicí konstrukce na místě stávajícího pevného jezu v městské části Brno – Husovice na řece Svitavě v km 7,820. V první polovině práce jsou řešeny teoretické aspekty ...
  • Osobní výtah 

    Staněk, Tomáš
    Tato diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci trakčního osobního výtahu TOV 250. První část pojednává o současném stavu výtahu před modernizací, druhá se zabývá způsobem modernizace výtahu a třetí část obsahuje základní ...