Now showing items 1-18 of 18

 • Maziva vhodná pro tažení nerezavějící oceli 

  Mück, Jonáš
  Záměrem této práce je experimentální vyhodnocení vhodnosti různých maziv pro hluboké tažení korozivzdorné oceli 1.4404. Metoda testování je založena na modelu tření v místě přidržovače a tažné hrany, kterému odpovídá ...
 • Maziva vhodná pro tažení oceli 

  Hřebíček, Pavel
  Cílem práce je experimentální vyhodnocení vhodnosti maziv pro tažení korozivzdorné oceli 1.4301, a to za zvýšené teploty, která odpovídá teplotě v reálném procesu. Metoda testování maziv je založena na modelování tření ...
 • Návrh designu žlabu s ohledem na hygienické požadavky 

  Venc, Jan
  Práce předkládá návrh designu hygienického žlabu. Žlab je vyráběn společností ACO Indrustries k.s. z korozivzdorné austenitické oceli 17 349 o tloušťce 1,5 mm. V literární studii jsou popsány požadavky hygienického designu, ...
 • Návrh technologie výroby žlabu 

  Rérych, Pavel
  Práce, předkládá návrh technologie výroby krabicového žlabu. Žlab je vyráběn společností ACO Industries k.s. z korozivzdorné austenitické oceli 17 240 o tloušťce 1,5 mm. Na základě zadávající dokumentace byla pro zhotovení ...
 • Optimalizace procesu výroby trubek 

  Kohout, Jaroslav
  Práce předkládá návrh na zvýšení rychlosti svařování v procesu výroby trubek z korozivzdorných ocelí 1.4301 a 1.4404. Na základě rozboru stávající metody bylo vyhodnoceno, že zvýšení výkonnosti bude nejvhodnější pomocí ...
 • Optimalizace procesu výroby vpusti 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt řeší optimalizaci výroby rotačního výtažku s přírubou. Jedná se o kanalizační vpusť vyráběnou technologií tažení konvenčním nástrojem na dvě operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická Cr-Ni ocel 1.4301 ...
 • Optimalizace výroby součásti na hlubokotažném lisu 

  Rérych, Pavel
  Práce předkládá návrh technologie výroby odtokové vpusti. Jedná se o obdélníkový výtažek, kde její základní tvar je v současnosti tvořen na dvě tažné operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická ocel 17 240 o ...
 • Perspektivy objemového tváření za tepla 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá rešeršní práci na téma perspektivy objemového tváření za tepla. Na základě literární studie byly zhodnoceny tvářecí technologie, jejich dosavadní využití, vhodnost ...
 • Technologické zkoušky trubek 

  Horák, Michal
  Předložený projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inženýrství je zaměřen na problematiku technologických zkoušek trubek. Na základě literární a internetové studie je v práci rozebrán princip jednotlivých ...
 • Výroba horního dílu benzínové nádrže 

  Minář, Martin
  Práce se zabývá návrhem výroby horního dílu benzínové nádrže. Se zohledněním tvaru a rozměrů byla z variantního řešení vybrána nejvýhodnější technologie tažení bez ztenčení stěny z oceli DC04 o tloušťce 1 mm. Při řešení ...
 • Výroba krytu elektromotoru 

  Havlíček, Lukáš
  Práce řeší návrh výroby krytu elektromotoru a zabývá se vyhotovením těla tohoto krytu. Jedná se o jednoduchý válcový výtažek bez příruby zhotovený z hlubokotažného ocelového plechu 11 305. Jako nejvhodnější technologie ...
 • Výroba mřížky umyvadlové výpusti 

  Běhounek, Martin
  Práce řeší návrh výroby mřížky umyvadlové výpusti. Jedná se o rotační součást vyráběnou z korozivzdorné oceli 17 240. S ohledem na materiál, tvar součásti a velikosti série 100 000 ks za rok, byla pro výrobu navržena ...
 • Výroba nosného ramene 

  Melichar, Ivo
  Práce předkládá návrh technologie výroby nosného ramene sloužícího pro zajištění polohy a tuhosti čelní desky vůči kovové zásuvce v kontejnerovém boxu. Rameno je vyráběno z konstrukčního ocelového plechu o tloušťce 2 mm a ...
 • Výroba tvarového krytu 

  Žilka, Daniel
  Práce se zabývá návrhem výroby krytu vývodového hřídele zemědělské techniky, vyrobeného z hlubokotažné oceli DC04. Na základě geometrie součásti, materiálu a objemu zakázky 10000 ks za rok, byla pro výrobu zvolena technologie ...
 • Výroba víčka 

  Braško, Zdenko
  Práca rieši návrh výroby víčka, ktoré slúži na uzavretie trubky valcového regálu, ku ktorej je privarené a spolu tvoria pevnú zostavu. Z vnútornej strany je do neho nalisované ložisko a stredom prechádza oska. Celá zostava ...
 • Výroba víka kotlového grilu 

  Míka, Tomáš
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby víka kotlového grilu z oceli 11 305 (1.0338) s konstantní tloušťkou stěny 1 mm a sériovostí 10 000 ks/rok. Pro vybraný způsob výroby konvenčním tažením byly provedeny technologické ...
 • Výroba výměníku krbové vložky 

  Běhounek, Martin
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby dílu krbové vložky. Na základě variantního řešení výroby a doložených výpočtů byla jako nejoptimálnější technologie výroby zvolena metoda ohraňování. Dle požadavků na teplotní ...
 • Výroba výztuže dveřního zamykání sdruženým nástrojem 

  Drápala, Miroslav
  Předložený projekt vypracovaný v rámci magisterského studia M-STG Strojírenská technologie je zaměřen na problematiku výroby výztuže dveřního zamykání. Součást bude vyráběna technologií stříhání a ohýbání ze slitiny hliníku ...