Now showing items 1-1 of 1

  • Formy a zdroje financování bydlení 

    Náglová, Martina
    Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy týkající se oblasti financování bydlení. Cílem této práce je seznámení s konkrétními formami, zdroji a postupy financování bydlení a schopnosti jejich aplikace ...