Now showing items 1-6 of 6

 • Filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace 

  Stareček, Jakub
  Tato práce pojednává o vzniku pevných částic a jejich regulací ve výfukových plynech. Je zde vysvětlen princip filtrů pevných částic, charakteristika jednotlivých typů, rešerše výrobců a v závěru je krátké zamyšlení nad ...
 • Hydrodynamická brzda 

  Ryšková, Marie
  Práce je zaměřena na návrh a CFD simulaci proudění v hydrodynamické brzdě s uvažováním tepelného toku. Vznik tepla při brzdění hydraulickou brzdou výrazně ovlivňuje velikost vytvářeného momentu. Cílem práce je navrhnout a ...
 • Konstrukční návrh a měření tandemového čerpadla jako srdeční náhrady 

  Trlica, Karel
  Tato práce slouží jako konstrukční studie axiálního čerpadla s tandemovým uspořádáním oběžných kol. Rovněž na ní může být nahlíženo jako na možné konstrukční varianty, jež by mohly být použity jako srdeční náhrady. Diplomová ...
 • Konstrukční studie axiálních bezucpávkových čerpadel 

  Dobrovolný, Martin
  V první části práce je uvedena stručná rešerše axiálních hydraulických strojů a základní postupy potřebné k návrhu hydraulického stroje. Druhá část práce je věnována měření charakteristiky axiálního čerpadla s prstencovým ...
 • Návrh dvoustupňového čerpadla s protiběžnými koly na zadané parametry 

  Vrbka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá hydraulickým návrhem a optimalizací lopatek dvoustupňového axiálního čerpadla. Cílem práce je navrhnout čerpadlo s dvěma protiběžnými rotory splňující podmínky návrhového bodu. Kromě návrhového ...
 • Regulace turbín malých vodních elektráren 

  Horký, Jiljí
  Tato bakalářská práce pojednává o regulaci turbín v malých vodních elektrárnách. V první kapitole je uvedena základní teorie týkající se této problematiky. V následujících dvou kapitolách je blíže představena charakteristika ...